Rok 2014

UCHWAŁA NR XLVI/295/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju oświaty Powiatu Słupeckiego w latach 2014-2020