Rok 2014

UCHWAŁA NR XLVII/304/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego