Rok 2014

UCHWAŁA NR XLVII/307/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego w formie darowizny na rzecz Gminy Zag