Rok 2014

UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.