Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja 2014-2018

Władze Powiatu

Przewodniczący Zarządu, Starosta Słupecki,

  • Mariusz Roga

Wiceprzewodniczący Zarządu, Wicestarosta Słupecki

  • Szymon Grzywiński

Członkowie Zarządu

  • Mariusz Król
  • Stefan Zieliński

Sekretarz Powiatu

  • Paweł Gotowała

Skarbnik Powiatu

  • Józef Wziętek