Rok I

Oświadczenia majątkowe Zarzadu Powiatu Słupeckiego