Rok I

Oświadczenia majątkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy

Paweł Gotowała - Sekretarz Powiatu 
Józef Wziętek - Skarbnik Powiatu 
Halina Kubiak - Z-ca Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa 
Halina Lewandowska - Kierownik Wdziału Gospodarki Nieruchomościami 
Henryk Kuźniak - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 
Jacek Dranikowski - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa 
Krzysztof Warzych - Geodeta Powiatowy
Małgorzata Modrzejewska - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnićtwa 
Małgorzata Pelo - Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu 
Agata Szwacka - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transporu 
Agnieszka Kotwa - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu 
Agnieszka Łechtańska - Główny specjalista ds. Publicznego Transportu Zbiorowego
Ewa Radniecka - Zastępca Kierownika Wydziału Komunikacji i Transportu