Rok I

Oświadczenia majątkowe Kierowników/Dyrektorów/Pracowników Jednostek Organizacyjnych/Gospodarstw Pomocniczych

Anna Mokrzycka Sobieraj - Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej 
Anna Mydłowska - Dyrektor SOSW w Słupcy 
Anna Przybylska - Pośrednik pracy 
Artur Cygan - Dyrektor DPS w Strzałkowie 
Barbara Piasecka - Starszy Inspektor Powiatowy PUP w Słupcy 
Danuta Szpiler - Dyrektor PCPR w Słupcy 
Dariusz Mielcarek Dyrektor Międzyszkiolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy 
Dorota Kluga Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej w PCPR w Słupcy 
Dorota Wilkowska-Bocian - Starszy Inspektor PUP w Słupcy 
Emilia Sulkowska - Zastepca Dyrektora PUP w Słupcy 
Karolina Rakowicz - Dyrektor ZSE w Słupcy 
Iwona Byczkowska - Zespół Wspierania Rodziny "Szansa" w Kosewie Dyrektor 
Iwona Wiśniewska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy - Dyrektor 
Karol Kowalski - Dyrektor ODiDZ w Słupcy, Wicedyrektor ZSZ w Słupcy 
Katarzyna Ptaszyńska - Starszy Inspektor Powiatowy PUP w Słupcy 
Krzysztof Gajewski -Powiatowy Zarząd Dróg - Dyrektor 
Magdalena Frąckowiak - Powiatowy Urząd Pracy - Starszy Inspektor 
Małgorzata Iwanicka - Dyrektor ZSP w Zagórowie 
Marian Parus - Dyrektor DPS w Zagórowie 
Mirosław Chudziński - Dyrektor PUP w Słupcy 
Natalia Paszek - Starszy Inspektor Powiatowy PUP w Słupcy 
Stanisław Kłaniecki - Dyrektor ZSZ w Słupcy 
Sylwia Włodarczyk - Dyrektor Ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży z interwencją 
Tadeusz Raczkowski - Dyrektor LO w Słupcy