Rok II

Oświadczenia majątkowe Kierowników/Dyrektorów/Pracowników Jednostek Organizacyjnych/Gospodarstw Pomocniczych

Anna Mokrzycka Sobieraj - Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej 
Anna Mydłowska - Dyrektor SOSW w Słupcy 
Anna Przybylska - Pośrednik pracy 
Artur Cygan - Dyrektor DPS w Strzałkowie 
Barbara Piasecka - Starszy Inspektor Powiatowy PUP w Słupcy 
Danuta Szpiler - Dyrektor PCPR w Słupcy 
Wojciech Henke - Dyrektor Międzyszkiolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy 
Dorota Kluga Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej w PCPR w Słupcy 
Dorota Wilkowska-Bocian - Starszy Inspektor PUP w Słupcy 
Emilia Sulkowska - Zastepca Dyrektora PUP w Słupcy 
Karolina Rakowicz - Dyrektor ZSE w Słupcy 
Andżelika Szymczak- Zespół Wspierania Rodziny "Szansa" w Kosewie Dyrektor 
Rafał Spachacz -p.o dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy 
Karol Kowalski - Dyrektor ODiDZ w Słupcy, Wicedyrektor ZSZ w Słupcy 
Katarzyna Ptaszyńska - Starszy Inspektor Powiatowy PUP w Słupcy 
Michał Klotschke -Powiatowy Zarząd Dróg - Dyrektor 
Magdalena Frąckowiak - Powiatowy Urząd Pracy - Starszy Inspektor