Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Aktualizacja PUA

Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupe