Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2021

Raport o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2020

 

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 tj.), przedkładamy opinii publicznej „Raport o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2020” przyjęty uchwałą Nr 268/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego w dniu 24 maja 2021 r.


Raport o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2020.


Debata nad raportem o stanie powiatu słupeckiego za rok 2020 będzie miała miejsce na XXXIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 24 czerwca 2021 r.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2020” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, Biuro Obsługi Klienta) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu słupeckiego. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu.


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu słupeckiego.


Zgłoszenie pisemne należy złożyć najpóźniej w dniu 23 czerwca 2021 r., to jest w dniu poprzedzającym sesję, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.