Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Statut Powiatu

Statut Powiatu

 
Statut Powiatu określa:
 
  • ustrój Powiatu Słupeckiego,
  • organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Słupeckiego, komisji Rady Powiatu Słupeckiego, Zarządu Powiatu Słupeckiego,
  • zasady tworzenia klubów radnych Rady Powiatu Słupeckiego,
  • zasady dostępu do dokumentów Rady, jej komisji i Zarządu Powiatu Słupeckiego oraz korzystania z nich.

 ______________________________________

Statut Powiatu w formacie PDF