Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
UCHWAŁA NR XXXIII/211/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu SłupeckiegoUtworzenie dokumentu2021-03-02 12:41:26Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XXXIII/210/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021–2035Utworzenie dokumentu2021-03-02 12:35:48Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XXXIII/209/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021Modyfikacja dokumentu2021-03-02 12:32:55Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XXXIII/209/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021Utworzenie dokumentu2021-03-02 12:29:31Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XXXIII/208/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 r. Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad Utworzenie dokumentu2021-03-02 12:27:21Paulina Majchrowicz
UCHWAŁA NR XXXIII/207/2021 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021Utworzenie dokumentu2021-03-02 12:24:39Paulina Majchrowicz
Informacja o możliwości otrzymania w 2021 roku przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu powiatu słupeckiegoUtworzenie dokumentu2021-03-01 15:17:19Krzysztof Woźniak
XXXIII Sesja Rady Powiatu SłupeckiegoUtworzenie dokumentu2021-03-01 13:26:12Paulina Majchrowicz
Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej Bartkowiak ws. utworzenia poradni medycyny pracy. (wpłyneła dn. 19.02.2021)Modyfikacja dokumentu2021-03-01 11:48:56Paulina Majchrowicz
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020Modyfikacja dokumentu2021-02-26 14:56:31Rafał Piasecki
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Słupeckiego za 2020 rokUtworzenie dokumentu2021-02-26 13:59:01Wojciech Kujawa
Plan zamówień publicznych na rok 2021Modyfikacja dokumentu2021-02-25 15:46:22Piotr Mańkowski
Plan zamówień publicznych na rok 2021Modyfikacja dokumentu2021-02-25 15:46:03Piotr Mańkowski
Plan zamówień publicznych na rok 2021Modyfikacja dokumentu2021-02-25 15:44:48Piotr Mańkowski
Plan zamówień publicznych na rok 2021Utworzenie dokumentu2021-02-25 15:44:31Piotr Mańkowski
Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie SP ZOZ w Słupcy. (wpłyneła dnia 24.02.2021)Utworzenie dokumentu2021-02-25 14:58:52Paulina Majchrowicz
Przetarg nieograniczony BZP.272.31.2020 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodModyfikacja dokumentu2021-02-25 14:29:28Piotr Mańkowski
Przetarg nieograniczony BZP.272.30.2020 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojeModyfikacja dokumentu2021-02-25 14:23:03Piotr Mańkowski
Przetarg nieograniczony BZP.272.30.2020 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojeModyfikacja dokumentu2021-02-25 13:58:16Piotr Mańkowski
Przetarg nieograniczony BZP.272.30.2020 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojeModyfikacja dokumentu2021-02-25 13:38:25Piotr Mańkowski