Wykaz Fundacji

 

 

WYKAZ  FUNDACJI

 

 

Lp.

 

Nazwa Fundacji

 

Cel działania

 

 

 

Adres siedziby

 

1.

 

Fundacja „Unia Nadwarciańska”

Celem fundacji, jako lokalnej grupy działania jest zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Powiatu Słupeckiego, miast i gmin: Lądek, Zagórów, Słupca, Strzałkowo, Powidz, oparty na trwałych podstawach trójsektorowej współpracy poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych kulturowych oraz potencjału społecznego-gospodarczego powiatu.

 

 

 

62-405 Ląd

2.

 

Fundacja Zagórowiań „Pro Memoria”

Celem działania tej fundacji jest: ochrona pamięci walk
i męczeństwa Zagórowiań. Naczelnym jej zadaniem jest odbudowa – rekonstrukcja Pomnika Niepodległości poświęconego Zagórowianom poległym za wolność ojczyzny. Poza tym upamiętnianie miejsc historycznych oraz osób
z nimi związanych.

 

ul. Wojska Polskiego 13

62-410 Zagórów

3.

 

Fundacja Strefa Przygód

Celem działania organizacji jest:

- promowanie idei kultury fizycznej poprzez -organizowanie zawodów
i imprez sportowych.

- sponsorowanie

i fundowanie nagród finansowych oraz rzeczowych  w zawodach i imprezach sportowych.

- organizowanie konferencji, seminariów, imprez
i konkursów w kraju
i zagranicą promujących
i sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej.

- wspieranie inicjatyw informacyjnych z zakresu sportu oraz prowadzenie portali internetowych
o tematyce sportowej

 

 

 

 

Staw II

62-420 Strzałkowo

4.

 

Fundacja „RECHA +”

Celem działania organizacji jest:

-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
i przewlekle chorych

-pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej

- ochrona i promocja zdrowia

-działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

- promocja i organizacja wolontariatu.

 

ul. Piastów 2

62-400 Słupca

5.

 

Fundacja Opieki Okołoporodowej

Celem Fundacji jest działalność informacyjno-edukacyjno-psychologiczna

w celu:

Zapewnienia standardów europejskich w zakresie opieki porodowej
i okołoporodowej

 

ul. Konińska 61

62-410 Zagórów

6.

 

Fundacja Pomocy Osobom Potrzebującym Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym Pomoc

Celami Fundacji jest:

-pomoc osobom potrzebującym,
a w szczególności osobom zadłużonym i ich rodzinom.

- pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
z powodów finansowych.

- doradztwo w zakresie spłaty zobowiązań, mediacje
z wierzycielami

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ciężko
i przewlekle chorych

-ochrona i promocja zdrowia, oświata i wychowanie, opieka i pomoc społeczna.

 

ul. Kościelna5

62-400 Słupca

7.

 

Fundacja „La Promesa”

Celem fundacji jest:

Promocja i ochrona zdrowia, promocja kultury, działalność na rzecz osób starszych, wspieranie nauki edukacji i wychowanie, osób niepełnosprawnych, opiekuńcza , charytatywna.

Pomoc społeczna, w tym dzieciom, rodzinom, osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej

 

ul. Poznańska

18

62-400 Słupca