Plan zamówień publicznych na 2020 rok

 Plan zamówień publicznych na 2020 rok.

 Uzupełnienie do planu zamówien publicznych na rok 2020