Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1651) pragniemy poinformować, iż w Starostwie Powiatowym w Słupcy we współpracy z MSWiA na platformie ePUAP uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.  Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku do urzędu jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP  - konto jest bezpłatne.

Adres elektronicznej skrzyni podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Dostępne wnioski:

Wniosek uniwersalny.

 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (07:30 – 15:30) do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy mieszczącego się w pokoju nr  11 przy ul. Poznańskiej 20 w  Słupcy na następujących nośnikach danych:

 1. Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0
 2. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. SXW, ODT
  2. SXC, ODS
  3. DOC, RTF
  4. XLS
  5. TXT
  6. JPG
  7. PDF
  8. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów  nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania danej sprawy. Dokumenty elektroniczne doręczane zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą odrzucane.