Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy
 
 
Adres:                  ul. Poznańska 18, 62 - 400 Słupca
 
Telefon:                63 275 86 46
 
Godziny pracy:     7.30 - 15.30 (od poniedziałku do piątku)
 
e-mail:                 rzecznik.konsumentow@powiat-slupca.pl
 
 

„Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika konsumentów należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.”

 

Koronawirus - pytania i odpowiedzi 

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna - w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art.13 RODO.pdf
Klauzula informacyjna - w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art.14 RODO.pdf
Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie ochrony praw konsumentów.doc

Kampania "Sprawdzaj, czytaj, pytaj!"