Wydawanie karty wędkarskiej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36, tel. 63 275 86 06, 63 275 86 30

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu zadań Wydziału można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek,
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb,
  • 1 aktualne zdjęcie,
  • dowód opłaty za wydanie karty wędkarskiej.


Opłata: 10 zł, na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 

Płatna:

  • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
  • na rachunek bankowy: Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, nr konta 39 8542 0001 0000 4604 2000 0020

Przewidywany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie karty wędkarskiej.

Tryb odwoławczy: brak.

Uwagi:

  • z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie,
  • kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat,
  • z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę,
  • z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf