Uchwała SO-0957/49/6/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2