Zgłoszenie projektu robót geologicznych

Geolog Powiatowy

siedziba: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36,

tel. 63 275 86 30. 

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu geologii można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

 

Wymagane dokumenty:

 

Opłata:

 

Płatna:

 

Sposób załatwienia sprawy:

przyjęcie zgłoszenia, w razie wniesienia sprzeciwu decyzja administracyjna.

 

Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf