Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Opinia RIO o prawidłowości kształtowania długu powiatu w roku 2004.

Uchwała Nr 28/SO-11/P/04/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2004 roku.
 
 
Uchwała Nr 64/SO-11/P/04/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 lipca 2004 roku.