Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Absolutorium

Uchwała Nr XLIV/285/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za