Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO.-0954/47/6/Ko/2017 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 24.04.2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stani

Uchwała Nr SO.-0954/47/6/Ko/2017