Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Sprawozdania budżetowe

Uchwała Nr 305/2018 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 29.03.2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanyc

Uchwała 305/2018
Załącznik nr.1
Załącznik nr.2
Załącznik nr.3