Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Uchwały budżetowe

Uchwała Nr XL.220.2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.12.2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

 Uchwała Nr XL.220.2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.12.2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017