Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0953/23/17/2020 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2020 roku

Nr SO-0953/23/17/2020