Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinia RIO

Uchwała Nr 51/SO-8/06/Ko z dnia 20 lipca 2006 roku Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu.