Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Prognoza kwoty długu

Uchwała Nr 363/10 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmiany prognozy kwoty długu na 2010 rok i lata następne.