Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Inne Uchwały

Uchwała Nr 12/2019 ZPS z dnia 21.01.2019 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i

12/2019