Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Wydział Architektury i Budownictwa

Podanie informacji do publicznej wiadomości o pozwoleniu na budowę drogi gminnej nr 439014P Zagórów - Drzewce

 

Ogłoszenie publiczne.pdf