Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2020

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słupcy (wpłynęła dnia 28.02.2020 r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie dzierżawy działki w miejscowości Piotrowice (wpłynęła dnia 28.02.2020 r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

 

 

Interpelacja radnego Mariusz Króla w sprawie wycinki drzewa znajdującego się w pasie drogowym przy ul. Kopernika w Słupcy.(wpłynęła 3.03.2020 r.)

 

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak w sprawie zwolnienia w roku bieżącym szpitala z podatku od nieruchomości (wpłynęła 8.04.2020 r.)

 

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak w sprawie budynku stancji PKP i terenu znajdującego się wokół (wpłynęła 8.04.2020 r.)

 

Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Słupeckim (wpłynęła 8.04.2020 r.)

 

Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie procesu realizacji podwyżek dla Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Słupeckim (wpłynęła 17.04.2020 r.)

 

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak w sprawie wniosku SP ZOZ o pomoc finansową na zakupie respiratora (wpłynęła dn. 7.07.2020r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnej Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak w sprawie przeprowadzonych kontroli drogowych przez policje. (wpłyneła dnia 9 lipca 2020 r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja Radnego Miasta Słupca Ryszarda Pilarskiego w sprawie inwestycji Firmy Konspol-Bis Sp.z o.o. (wpłynęła dn. 15.07.2020r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpalacja Posłanki na Sejm RP - pani Pauliny Hennig-Kloska w sprawie budowy nowego odcinka drogi 3040P Powidz - Niezgoda (wpłynęła dn. 27.07.2020r.)

 

Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie szpitala i jego rozbudowy (wpłynęła dnia 1.09.2020 r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

 

Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowtnej w Słupcy (wpłynęła dnia 18.09.2020 r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie zatrudnienia dyrektora SP ZOZ w Słupcy (wpłynęła dn. 2.10.2020 r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnego Mariusz Króla w sprawie naborów uczniów do szkół (wpłyneła dn. 11.09.2020 r.)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie czystości na jeziorach znajdyjących się na terenie powiatu słupeckiego (wpłynęła dn. 2.10.2020 r.)

 

INTERPELACJA

Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie zatrudnienia dyrektora SP ZOZ w Słupcy, jako pełniącego obowiązki przez okres ostatnich dwóch lat, w świetle obowiązujacych przepisów prawa (

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w świetle obowiązujących przepisów prawa (wpłyn

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnego Andrzeja Kasprzyka w sprawie nagradzania i premiowania pracowników Samorządu Powiatu Słupeckiego (wpłynęła dnia 4.11.2020 r.)

 

Interpelacja Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego ws. przekształcenia SP ZOZ w Słupcy w szpital jednoimienny (wpłyneła dnia 20.11.2020)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Słupcy (wpłyneła dn. 20.11.2020)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnego Mariusza Króla w sprawie wypowiedzenia lokalu przy ul. Poznańskiej 18 organizacjom pozarządowym mającym tam siedzibę (wpłyneła dn. 20.11.2020)

 

INTERPELACJA

ODPOWIEDŹ

Interpelacja radnej Anny Kusiołek w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 3050P m. Piotrowice (wpłyneła dn 20.11.2020)

 

ITERPELACJA

ODPOWIEDŹ