Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja 2002-2006

Lech Bartecki

Lech Bartecki
  • Data urodzenia:  08-07-1955
  • Zawód wyuczony:  mechanizator rolnictwa
  • Stanowisko / miejsce pracy:  Viceprezes Zarządu GS w Zagórowie
  • Informacja o rodzinie:  syn
  • Hobby:  sport, turystyka