Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja 2002-2006

Jarosława Kobos

Jarosława Kobos
  • Data urodzenia:  08-08-1963
  • Zawód wyuczony:  wykładowca nauk politycznych
  • Stanowisko / miejsce pracy:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy / Z-ca Kierownika
  • Informacja o rodzinie:  2. dzieci - córki
  • Hobby:  historia, polityka, turystyka