Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2014

UCHWAŁA NR XLVII/302/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014