Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.