Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2020

UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi

 

UCHWAŁA NR XVIII/130/2020