Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE za rok 2018 z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Samorządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za lata 2016-2020

 

Sprawozdanie.pdf