Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu słupeckiego

Wykaz ilosci organizacji - stan na 1 stycznia 2021

Organizacje w ewidencji Starosty Słupeckiego:

 

Stowarzyszenia zwykłe

Wykaz Klubów Sportowych

Wykaz UKS-ów

 

Organziacje prawne zarejestrowane w KRS

Wykaz OSP

Stowarzyszenia prawne

 

Organziacje zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Koła Gospodyń Wiejskich