Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2013

modyfikacja treści SIWZ OR.272.12.2013 "zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem"

 OR.272.12.2013                                                                                 Słupca, dn. 27.11.2013 r.

  

Modyfikacja treści SIWZ  dot. postępowania
„Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem”

  

Na podstawie art. 38 ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 6 do SIWZ wprowadza następujące zmiany: 

 

1. zapis: Napęd optyczny Blu-ray ROM DVD +/- RW DL. Dołączone oprogramowanie
do nagrywania  i odtwarzania”  zastępuje się przez zapis:

 

„Napęd optyczny DVD +/- RW. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.”

 

2. skreśla się zapis:  „Wbudowany modem WWAN”

 

3. skreśla się zapis: „Wbudowany modem analogowy v.92”.

  

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.  

 

                                                                                              STAROSTA

                                                                                             /-/ Mariusz Roga