Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

ogłoszenie o zamówieniu OR.272.1.2014 „Rozszerzenie posiadanego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego poprzez dostawę i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji gru

Słupca: Rozszerzenie posiadanego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego poprzez dostawę i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania danych przez internet
Numer ogłoszenia: 54308 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

kompletny tekst ogłoszenia w załączeniu poniżej