Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

modyfikacja treści SIWZ OR.272.1.2014 "Rozszerzenie posiadanego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego poprzez dostawę i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów

 

OR.272.1.2014                                                                                                                                              Słupca, dn. 20.02.2014 r.

              Modyfikacja treści SIWZ  dot. postępowania
Rozszerzenie posiadanego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego poprzez dostawę
i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów  i budynków oraz udostępniania danych
przez internet

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza następującą zmianę: 

zapis:

 

„UWAGA ! System musi spełniać bezwarunkowo wszystkie poniższe wymagania. Należy wpisać w pustych polach TAK lub NIE

zastępuje się przez zapis:

UWAGA ! System musi spełniać bezwarunkowo wszystkie powyższe wymagania. Należy wpisać w pustych polach TAK lub NIE

 

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.  

                                                                                  

                                                                                                                   STAROSTA

                                                                                                                  /-/ Mariusz Roga