Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

Wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.4.2014 "Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Po

Słupca, dn. 06.06.2014 r.

Oznaczenie postępowania: OR. 272.4.2014                                        

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego: „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

                                                                                                                              

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1.      Brak w przedmiarze robót (instalacje) pozycji „Na zakończeniu pionów na zasilaniu i powrocie zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi”. Proszę o uzupełnienie.

2.      Czego dotyczą prace w pozycjach 42 do 46 przedmiaru robót? – brak odniesienia w pozostałych dokumentach postępowania. Proszę o wyjaśnienie.

3.      Czy i w jakiej do wykonawcy należy wykonanie zabudów z płyt G-K? – brak pozycji przedmiaru. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie.

4.      Czy zamawiający przewiduje pracę w kanałach instalacyjnych? – brak odniesienia w dokumentach postępowania. Jeżeli tak proszę o określenie zakresu robót z tym związanych (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe) – brak pozycji w przedmiarze.

 

Komletny tekst wyjaśnienia treści SIWZ wraz z specyfikacją techniczną poniżej w załączeniu: