Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

Wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.4.2014 "Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Po

Oznaczenie postępowania: OR. 272.4.2014                                         Słupca, dn. 09.06.2014 r.

  

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

  

Dotyczy postępowania przetargowego: „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

                                                                                       

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

 

1.      Czy przedstawiony w przedmiarze c.o. zakres ilościowo-rzeczowy prac jest zakresem rzeczywistym? W innym przypadku prosimy o uzupełnienie. . .

 

Kompletny tekst wyjaśnienia treści SIWZ poniżej w załączeniu.