Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

informacja o odrzuceniu oferty dot. OR.242.4.2014 "Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zesp

POWIAT SŁUPECKI                                                                         Słupca, dnia 27.06.2014 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy Zakład Inżynieryjno-Budowlany „INŻBUD” G. Ścięgaj Sp. J. z siedzibą w Strzałkowie; ul. Witosa 16, 62-420 Strzałkowo złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania . . .

. . .

Kompletny tekst informacji o odrzuceniu w załączeniu poniżej