Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert dot. OR.272.4.2014 „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na ko

POWIAT SŁUPECKI                                                                              Słupca, dnia 27.06.2014 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie”. . .

. . .

Kompletny tekst informacji i wyborze w załączeniu poniżej.