Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 (Prace związane z cyklinowaniem nawierzchni sali gimnastycznej Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalny

OR.272.6.2014                                                                                            Słupca, dn. 22.08.2014 r.
 
INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY
W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 (
Prace związane z cyklinowaniem nawierzchni sali gimnastycznej Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie).
 
Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu w zakresie części 2 (Prace związane z cyklinowaniem nawierzchni sali gimnastycznej Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie) Wykonawcy: „ANBUD” Firma Budowlana A. Kuźma;
ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie”. Natomiast oferta tego Wykonawcy w zakresie części 2 została odrzucona. . .
 
 Kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej.