Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Zorganizowanie i przeprowadzenie: obozu aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekun