Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

ogłoszenie o zamówieniu OR.272.6.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie"

Słupca: Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie
Numer ogłoszenia: 260814 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Kompletny tekst ogłoszenia w załączeniu poniżej.