Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.6.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie"

Numer ogłoszenia: 262510 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260814 - 2014 data 05.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624,
fax. 063 2758669. . .

Kompletna treść ogłoszenia w załączeniu poniżej.