Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.6.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie"

OR.272.6.2014                                                                 Słupca, dn. 18.08.2014 r.
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ                                                                                     

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu montażu płyt laminowanych grubości 5 cm do podłoża jakim jest płyta warstwowa. Na istniejącym podłożu występują łączenia wzdłużne płyt warstwowych osłonięte ceownikiem. W tym przypadku występują liczne miejscowe "przewyższenia" podłoża.
Jak Zamawiający proponuje rozwiązanie montażu płyt laminowanych w tych miejscach. Prosimy
o przedstawienie schematu montażu płyt PSK do obecnego pokrycia.

 Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Istniejące różnice w wysokości na łączeniach płyt na dachu należy zniwelować poprzez przyklejenie dodatkowej warstwy styropianu gr. 4 cm.  Styropian może być przyklejony do istniejącego pokrycia
 
. . .
Kompletny tekst wyjaśnienia w załączeniu poniżej.